เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00092654
หมายเลขทรัพยากรi00160089
บาร์โค้ด30020078249838
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บความรู้ทั่วไป (ห้องสมุด สุข กาย ใจ)
วันที่นำเข้า21 Jun 2019
จำนวนครั้งที่ยืม2