เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00096781
หมายเลขทรัพยากรi00160107
บาร์โค้ด30020078249887
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บความรู้ทั่วไป (ห้องสมุด สุข กาย ใจ)
วันที่นำเข้า26 Jun 2019
จำนวนครั้งที่ยืม1