เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057293
หมายเลขทรัพยากรi00152742
บาร์โค้ด30020078253814
เล่มปีที่ 12 ฉบับที่ 136 (พ.ย.) 2555
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บนิตยสาร (ห้องสมุด สุข กาย ใจ)
วันที่นำเข้า27 Apr 2017
จำนวนครั้งที่ยืม1