เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00095361
หมายเลขทรัพยากรi00157861
บาร์โค้ด30020078257450
เล่มVol. 2 no. 8 (พ.ค.-มิ.ย.) 2017
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า17 Jan 2019
จำนวนครั้งที่ยืม1