เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00095361
หมายเลขทรัพยากรi00157863
บาร์โค้ด30020078257468
เล่มVol. 1 no. 1 (พ.ย.-ธ.ค.) 2015
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า17 Jan 2019
จำนวนครั้งที่ยืม2