เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00095361
หมายเลขทรัพยากรi00158440
บาร์โค้ด30020078262914
เล่มVol. 2 no. 8 (พ.ค.-มิ.ย.) 2017
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า1 Feb 2019
จำนวนครั้งที่ยืม1