เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00095361
หมายเลขทรัพยากรi00158446
บาร์โค้ด30020078262971
เล่มVol. 1 no. 3 (พ.ค.-มิ.ย.) 2016
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า1 Feb 2019
จำนวนครั้งที่ยืม1