เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058456
หมายเลขทรัพยากรi00160208
บาร์โค้ด30020078268697
เล่มvol. 61 no. 3 (Jul.) 2019
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า7 Aug 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0