เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058485
หมายเลขทรัพยากรi00160326
บาร์โค้ด30020078268820
เล่มvol. 42 no. 9-10 (Jul.-Aug.) 2019
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า20 Sep 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0