เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058456
หมายเลขทรัพยากรi00157168
บาร์โค้ด30020078273127
เล่มvol. 60 no. 3 (Jul.) 2018
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า20 Nov 2018
จำนวนครั้งที่ยืม2