เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058456
หมายเลขทรัพยากรi00156483
บาร์โค้ด30020078273879
เล่มvol. 60 no. 2 (Apr.) 2018
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า29 Jun 2018
จำนวนครั้งที่ยืม1