เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058485
หมายเลขทรัพยากรi00156773
บาร์โค้ด30020078273929
เล่มvol. 41 no. 9-10 (Jul.-Aug.) 2018
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า7 Sep 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0