เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00156372
บาร์โค้ด30020078274141
เล่มปีที่ 44 ฉบับที่ 2 (เม.ย./มิ.ย.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า13 Jun 2018
จำนวนครั้งที่ยืม4