เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00155033
บาร์โค้ด30020078282946
เล่มปีที่ 38 ฉบับที่ 1954 (26 ม.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า30 Jan 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0