เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00156020
บาร์โค้ด30020078283837
เล่มปีที่ 38 ฉบับที่ 1964 (06 เม.ย.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า23 Apr 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0