เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00151604
บาร์โค้ด30020078286020
เล่มปีที่ 37 ฉบับที่ 1904 (10 ก.พ.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า10 Feb 2017
จำนวนครั้งที่ยืม2