เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00151473
บาร์โค้ด30020078286418
เล่มปีที่ 43 ฉบับที่ 1 (ม.ค./มี.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า8 Feb 2017
จำนวนครั้งที่ยืม1