เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00150160
บาร์โค้ด30020078289685
เล่มปีที่ 36 ฉบับที่ 1885 (30 ก.ย.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า4 Oct 2016
จำนวนครั้งที่ยืม1