เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057293
หมายเลขทรัพยากรi00150274
บาร์โค้ด30020078289925
เล่มปีที่ 16 ฉบับที่ 183 (ต.ค.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า10 Oct 2016
จำนวนครั้งที่ยืม1