เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00150665
บาร์โค้ด30020078290295
เล่มปีที่ 42 ฉบับที่ 4 (ต.ค./ธ.ค.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า15 Nov 2016
จำนวนครั้งที่ยืม4