เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057293
หมายเลขทรัพยากรi00151049
บาร์โค้ด30020078291616
เล่มปีที่ 16 ฉบับที่ 186 (ม.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า11 Jan 2017
จำนวนครั้งที่ยืม1