เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00151251
บาร์โค้ด30020078292317
เล่มปีที่ 37 ฉบับที่ 1902 (27 ม.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า27 Jan 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0