เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00151989
บาร์โค้ด30020078295237
เล่มปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (ต.ค./พ.ย.) 2522
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า16 Mar 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0