เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057293
หมายเลขทรัพยากรi00152598
บาร์โค้ด30020078295484
เล่มปีที่ 16 ฉบับที่ 189 (เม.ย.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า12 Apr 2017
จำนวนครั้งที่ยืม1