เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00153080
บาร์โค้ด30020078296805
เล่มปีที่ 37 ฉบับที่ 1921 (09 มิ.ย.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า12 Jun 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0