เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058456
หมายเลขทรัพยากรi00153174
บาร์โค้ด30020078296953
เล่มvol. 59 no. 1 (Jan.) 2017
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า15 Jun 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0