เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00145444
บาร์โค้ด30020078299544
เล่มปีที่ 21 ฉบับที่ 1-4 (ม.ค./ธ.ค.) 2538
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า9 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม1