เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00145245
บาร์โค้ด30020078300110
เล่มปีที่ 20 ฉบับที่ 1037-1045 (30-25 ก.ค.-ส.ค.) 2543
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า5 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0