เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058485
หมายเลขทรัพยากรi00149262
บาร์โค้ด30020078300458
เล่มvol. 39 no. 9 (Jul./Aug.) 2016
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า10 Aug 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0