เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00145276
บาร์โค้ด30020078300599
เล่มปีที่ 20 ฉบับที่ 1046-1054 (01-27 ก.ย.-ต.ค.) 2543
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า5 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0