เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057293
หมายเลขทรัพยากรi00145174
บาร์โค้ด30020078300672
เล่มปีที่ 1 ฉบับที่ 10,12-13 (พ.ค.,มิ.ย.-ส.ค.) 2545
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า5 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0