เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057293
หมายเลขทรัพยากรi00145169
บาร์โค้ด30020078300748
เล่มปีที่ 3 ฉบับที่ 26-29 (ก.ย.-ธ.ค.) 2546
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า5 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0