เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057293
หมายเลขทรัพยากรi00145070
บาร์โค้ด30020078301233
เล่มปีที่ 1 ฉบับที่ 2-5,11 (ก.ย.-ธ.ค.,มิ.ย.) 2544,2545
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า5 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0