เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057293
หมายเลขทรัพยากรi00145064
บาร์โค้ด30020078301308
เล่มปีที่ 3-4 ฉบับที่ 34-37 (พ.ค.-ส.ค.) 2547
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า5 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0