เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057293
หมายเลขทรัพยากรi00145046
บาร์โค้ด30020078301381
เล่มปีที่ 3 ฉบับที่ 30-33 (ม.ค.-เม.ย.) 2547
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า5 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0