เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057293
หมายเลขทรัพยากรi00145041
บาร์โค้ด30020078301431
เล่มปีที่ 4 ฉบับที่ 42-46 (ม.ค.-พ.ค.) 2548
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า5 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0