เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058413
หมายเลขทรัพยากรi00145029
บาร์โค้ด30020078301522
เล่มvol. 71 no. 1 (Feb.) 1969
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า5 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0