เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057293
หมายเลขทรัพยากรi00145107
บาร์โค้ด30020078301712
เล่มปีที่ 6-7 ฉบับที่ 70-73 (พ.ค.-ส.ค.) 2550
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า5 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0