เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057293
หมายเลขทรัพยากรi00145116
บาร์โค้ด30020078301787
เล่มปีที่ 7-8 ฉบับที่ 82-85 (พ.ค.-ส.ค.) 2551
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า5 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0