เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058413
หมายเลขทรัพยากรi00145082
บาร์โค้ด30020078302207
เล่มvol. 53-48-54-63 no. 4 part 2,2 part 2 (Oct.,Apr.,Apr.) 1951-1946,1952,1961
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า5 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0