เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058413
หมายเลขทรัพยากรi00145060
บาร์โค้ด30020078302306
เล่มvol. 55-56 no. 1-3 (Jan.-Jun.) 1953-1954
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า5 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0