เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057293
หมายเลขทรัพยากรi00145072
บาร์โค้ด30020078303635
เล่มปีที่ 7 ฉบับที่ 78-81 (ม.ค.-เม.ย.) 2551
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า5 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0