เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057293
หมายเลขทรัพยากรi00145083
บาร์โค้ด30020078303692
เล่มปีที่ 5-6 ฉบับที่ 54-57,65 (ม.ค.-เม.ย.,ธ.ค.) 2549
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า5 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0