เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057293
หมายเลขทรัพยากรi00145101
บาร์โค้ด30020078303841
เล่มปีที่ 6 ฉบับที่ 66-69 (ม.ค.-เม.ย.) 2550
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า5 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0