เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057293
หมายเลขทรัพยากรi00145158
บาร์โค้ด30020078304013
เล่มปีที่ 1 ฉบับที่ 6-9 (ม.ค.-เม.ย.) 2545
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า5 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0