เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057293
หมายเลขทรัพยากรi00145164
บาร์โค้ด30020078304054
เล่มปีที่ 2 ฉบับที่ 22-25 (พ.ค.-ส.ค.) 2546
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า5 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0