เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00144997
บาร์โค้ด30020078304278
เล่มปีที่ 18 ฉบับที่ 10-12 (ส.ค.-ต.ค.) 2540
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า5 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0