เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057293
หมายเลขทรัพยากรi00145028
บาร์โค้ด30020078305739
เล่มปีที่ 4-5 ฉบับที่ 47-50 (มิ.ย.-ก.ย.) 2548
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า5 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0