เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00081369
หมายเลขทรัพยากรi00143697
บาร์โค้ด30020078309707
เล่มปีที่ 5 ฉบับที่ 237 (19 เม.ย.) 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า3 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0