เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00081369
หมายเลขทรัพยากรi00143687
บาร์โค้ด30020078309715
เล่มปีที่ 5 ฉบับที่ 239 (3 พ.ค.) 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า3 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0